Hem

Nationell konferens 24-26 januari 2020 i Österfärnebo: https://solnatverket.wordpress.com/2019/11/26/uppror-en-landsbygd-for-alla/
UPPROR – EN LANDSBYGD FÖR ALLA!
• Hur stoppar vi skolnedläggningarna?
• Samarbete med flyktingar i lokalsamhället.
• Klimatomställning som landsbygdsutveckling.
• Inlandsuppror, Greta-aktivism, Tillsammanskap.
Bland gästerna:
Arne Muller, journalist som driver Norrlandsparadoxen.
Inez Abrahamsson, talesperson, Inlandsupproret.
Torbjörn Vennström, Klimatriksdagen.
Gamla och nya svenskar som samarbetar för landsbygdsutveckling.
Johan Bergman, Tillsammanskapet.
Åsa Morberg, skolforskare som tar strid för byskolorna.
Ylva Lundkvist Fridh, Hela Sverige ska Leva.


Sommarträff 2019: 9-10 augusti i Överklinten, norr om Umeå. Läs mer här.


Den 5 april 2018 startade vi SOL-nätverket – Stad och Land // Solidaritet Organisering Lokalsamhällen.

Vi tycker att det finns ett behov av en systemkritisk röst i den svenska debatten utifrån ett internationellt solidaritetsperspektiv.

Från vår plattform:

Nu bygger vi en ny folkrörelse som ger oss möjlighet att kämpa mot nyliberalism både lokalt och nationellt. Mot skatteflykt och militarisering. En rörelse som motsätter sig kortsiktig exploatering av naturen med gruvdrift och rovdrift av skog och mark. Vi tar strid för jämställdhet, mot patriarkalt förtryck, för ett inkluderande samhälle mot rasism.

SOL-nätverket arbetar för att hela Sverige ska leva, för ett levande naturbruk och matförsörjning som gynnar den biologiska mångfalden. Vi vill utveckla demokratin nationellt och kommunalt, och stärka självorganiseringen lokalt. Vi vill se gemensamma lösningar, en rättvis klimatomställning, och fred. För ett gott liv för alla, för solidaritet här hemma och globalt.

Vill du gå med i nätverket? Läs mer på sidan Om oss.