Remissvar från Byskoleupproret

Förra veckan lämnade vi in vårt remissvar kring betänkandet SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.

”Frågan om likvärdig skola har blivit en ödesfråga för Sverige både på kort och lång sikt. Vår svenska skola slår år efter år ut cirka en tredjedel av alla elever, lite beroende på hur man räknar. Skolsegregationen har ökat sedan början av 2000-talet. Den svenska skolan, ”världens mest likvärdiga skola” har blivit en sorteringsskola där utbildade och duktiga lärare drar sig för att arbeta i s.k. utsatta områden. Detta är ett systemfel och måste ses som ett politiskt misslyckande. Vår svenska skolas kompensatoriska uppdrag fungerar inte. Det krävs nya och handfasta grepp för att förbättra skolans likvärdighet. ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och
förbättrad resurstilldelning” är ett angeläget betänkande. Det är ett krav i skollagen att alla har rätt till en likvärdig skola. I Skollagen definieras likvärdighet i skola och förskola på fyra olika sätt: Alla ska ha lika tillgång till utbildning, dessutom en likvärdig utbildning med hög kvalitet för alla, stimulera alla att nå så långt som möjligt och utbildningen ska vara kompensatorisk.

Sammanfattning: Byskoleupproret anser att utredningen inte har beaktat elever boende i lands- och glesbygd och deras möjlighet till likvärdig utbildning mot bakgrund av att byskolor läggs ner i en ökad omfattning just nu, vilket leder till långa restider och sämre möjlighet och ork till fritidssysselsättning, familjeliv och återhämtning.

Förslag: De små skolenheterna borde istället utvecklas och satsas på. Forskning visar att små enheter och glesbygdsskolor har en förmåga till inkludering vilket är en viktig aspekt av skolsegregationen (som utredningen fokuserar till storstadsområden) och att de största orosmomenten egentligen är att hemkommunen/huvudmannen inte kan eller vill satsa ekonomiskt på mindre enheter. Här borde utredningen ha övervägt hur staten kan stödja mindre enheter i landsbygdskommuner genom stöd för mindre skolor.”

Ladda ner hela remissvaret här: Remissvar-SOU-2020-28-Byskoleupproret-201117.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s