Byskoleupproret

Många olika grupper utkämpar idag tuffa strider för sina skolor. Striden avspeglas i lokaltidningarna och i lokalradion. Det finns artiklar om nedläggelser av skolor och insändar- och debattsidorna är fyllda av skarpa och hätska inlägg för och emot.
I det här kriget om små och stora skolor finns det bara förlorare. Ingen aktör vinner. Eleverna är de som förlorar allra mest på skolnedläggelser. De får lämna sina trygga och invanda miljöer och många elever blir långpendlare med långa och mycket tröttsamma skoldagar som följd. Föräldrarna eller vårdnadshavarna förlorar också, med stora problem att försöka att få ihop familjelivet igen. Engagemanget mot nedläggning är tidskrävande. Många föräldrar ger upp och friskolornas elevunderlag växer. Lärarna i en skolnedläggelse är också förlorare. Även politiker och tjänstemän, som står för de obekväma besluten, är förlorare.

Men nu tar vi gemensamt strid för de mindre skolorna! De finns på landsbygden, där en nedläggning kan ha långtgående konsekvenser för byalivet. Men även i städerna, där centralisering och storskalighet blir den nya normen.

* Webbinarium söndag 21 mars: Byskolorna- avveckling eller utveckling?
Kl 14-18, via Zoom

* Facebookgruppen Byskoleupproret: https://www.facebook.com/groups/2609370336011214

* Karta över nedläggningshotade skolor

* Namninsamling

NÄTVERKET BYSKOLEUPPRORET

Gemensam kamp för de små skolorna

Vi som ingår i nätverket arbetar för:

  • en kvalitativt bra skola för alla barn – också i praktiken.
  • en skolmiljö som gynnar alla barns lärande och välmående
  • att barn ska ha nära till sin skola för att främja ett gott vardagsliv, hållbar miljö och livskraft i lokalsamhället.
  • att den lokala skolan ges utrymme att fungera som ett centrum för lärande, samhällsservice och sociala möten
  • ett långsiktigt samhällsekonomiskt tänkande med barnens utveckling i centrum

Vi välkomnar alla grupper, föräldrar och föreningar som kämpar för sin lokala skola – i kvarteret, i byn eller samhället. Det kan handla om skolor som är nedlagda som ni vill öppna igen, eller skolor som hotas av nedläggning. Det kan handla om att den skola ni har behöver utvecklas och byggas ut. Alla grupper som ställer sig bakom plattformen är välkomna. Nätverket är partipolitiskt och religiöst obundet.

Gå med i faceboogruppen för Byskoleupproret

Kontakta oss på solnatverket@gmail.com.