Enkät till politiker

Vi har skickat frågor om byskolor till alla riksdagspartier. Nedan kan du läsa frågorna. Svaren kommer vi lägga ut här.

Inför valet den 11 september 2022 vill vi veta vad ert parti vill med mindre skolor på landsbygden

Byskolor är en enormt viktig förutsättning för en levande landsbygd. Ska unga familjer bo kvar, eller flytta ut på landet, måste servicen som skolan finnas nära. Samtidigt pågår en våg av skolnedläggningar, inte minst i landsbygdskommuner.

Byskoleupproret är ett nätverk för organisering av lokalt aktiva i hela Sverige och startades av Stad-och landnätverket (SOLnätverket).

1. Vad är ni beredda att göra för bevarandet och utvecklingen av byskolor?

2. I många utredningar om skolstruktur lyfts fördelar med större skolenheter fram. Men det finns väldigt lite forskning som visar på att mindre skolor är sämre; forskningen är överens om att storleken ensamt inte avgör skolans kvalitet, och det finns många exempel på att mindre skolor är bättre i vissa avseenden.

  • Vilka fördelar ser ni med mindre skolenheter?
  • Hur kan utredningarna bli mer balanserade?

3. När byskolor läggs ner går det ofta hand i hand med långa pendlingsavstånd för barnen. 

  • Anser ni att barnkonventionen kan vara ett verktyg för en mer likvärdig skola?
  • Går det att vända på perspektivet och låta barnen från stan pendla till byskolorna?
  • Hur många timmar tycker ni att barnen kan pendla per dag?
  • Hur ser ni på barnens rätt till en meningsfull fritid? 

4. På många mindre orter spelar skolan en central roll och byggnaden kan ha en del andra funktioner, som ett bycentrum.

  • Stödjer ni förslaget att särskilt utreda möjligheter för ett bycentrum vid en utredning om skolans framtid?

5. Fjärrundervisning i vissa ämnen kan vara en lösning som gör att en skola kan finnas kvar, men utnyttjas i liten omfattning.

  • Hur föreslår ni att användningen av fjärrundervisningen kan öka med bibehållen kvalitet?

6. Stödjer ni förslaget att kräva hänsyn till landsbygdsutveckling vid en utredning om skolans framtid?

7. Hur beskriver ni er vision för landsbygden, och vilken roll spelar byskolorna i den?

Fotnot:

Det finns fler anledningar för att behålla mindre skolor, även i städerna: Mångfald, t ex att olika elever har olika behov.

För mer information om fjärrundervisning:  https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/fjarrundervisning

Tack för er tid! 

Med vänliga hälsningar

Ellie Cijvat

För Byskoleupproret