Bildreportage från turnén 2022

Här kommer några bilder från turnén 5-12 april 2022, från Vilhelmina till Höör.

Nyhetsbrev 23 juli 2021

Här kommer ytterligare ett nyhetsbrev – som vanligt med väldigt oregelbunden utgivning.


Nästa år är det valår, och det ser ut som att landsbygdsfrågor kommer vara hetare än på länge! Och det är på tiden. Hör av dig om du vill hjälpa till att driva våra frågor på olika sätt.

* Facebookgrupp för SOL nätverket
Gå gärna med i den nystartade fb gruppen, Stad och Land nätverket:
https://www.facebook.com/groups/863507691243589

* Stad och Land podden
Lyssna på Stad & Land podden – vi släpper 6 avsnitt nu under sommaren, i samarbete med ABF Västerbotten.https://soundcloud.com/user-258880877/sets/stad-och-land-podcasthttps://anchor.fm/abf-vsterbotten


* Sommarforum – Grön Rättvis Nystart
30 juli till 1 augusti ordnar Färnebo Folkhögskola ett sommarforum och vi är medarrangörer. Delta på plats, eller digitalt.https://farnebo.se/kurser/sommarforum/


* Folkhögskolekurs Stad & Land – hösten
Till höst blir det även en folkhögskolekurs! Det kan finnas några enstaka platser kvar. Missa inte! Det kommer bli väldigt intressant.https://farnebo.se/kurser/stad-och-land/


* Jämmerdalen
Den 3 oktober är det dags igen för Jämmerdalen i Överklinten. Denna gång med tema Lokal mat på planetens villkor. Arne Müller, också aktiv i SOL nätverket, kommer delta.https://www.facebook.com/events/522880535523071

* Byskoleupproret
Det sker en del angående byskolor: Förvaltningsrätten säger att barnkonventionen måste vägas in i eventuella beslut om nedläggning, vissa får tillstånd att börja driva en friskola när den kommunala har lagts ner. Och även på Värmdö blir det folkomröstning. Men i politiken är tystnaden öronbedövande. Byskoleupproret har sommaruppehåll men i augusti återupptar vi kampen för de mindre skolorna.https://www.facebook.com/groups/2609370336011214

Trevlig sommar från Stad & Land nätverket


PS Här kommer några digitala aktioner som du kan delta i:

Stöd namninsamlingen för de 75 punkterna i Landsbygdskommitténs utredning – klicka här:

https://www.skrivunder.com/landsbygdskommittens_75_atgarder_som_alla_nuvarande_riksdagspartier_enats_om_maste_genomforas_-_nu_rattvisare_fordelning_av_resurser_for_utveckling_och_valfard_i_hela_sverige

Byskoleupprorets insamling för att stoppa nedläggningen av byskolor:

https://www.mittskifte.org/petitions/stoppa-skolnedlaggningarna-pa-landsbygden

Namninsamling för att bevara strandskyddet:

https://www.mittskifte.org/petitions/bevara-strandskyddet-nar-stranden-ar-privat-ar-det-for-sent

DS

Lyssna på Stad & land podden från 1 juli

PREMIÄR FÖR STAD OCH LAND – En podcast om människor som kämpar för rättvisa

Klyftorna mellan stad och land växer. Vad är orsaken och vad kan vi göra åt saken? Kan nystarten efter Corona ge nya möjligheter för landsbygden? Hur kan vi uppmärksamma dessa möjligheter inför valet 2022 eller ett extraval redan i höst?

Det är frågor som tas upp i Stad och Land-podden. Den skapas av SOL-nätverket i samverkan med ABF Västerbotten. Första avsnittet sänds idag torsdag 1 juli!

I denna podcast intervjuas människor landet runt som kämpar för skolor, vårdplatser, en rättvis klimatomställning och en rimlig ersättning för uttaget av naturresurser. Personer som på något sätt arbetar för en annan landsbygdsutveckling och en politik för solidaritet mellan stad och land.

Vi som håller i denna podcast är Lars Igeland och Ellie Cijvat från SOL-nätverket och Byskoleupproret, Arne Müller från Norrlandsparadoxen, Inez Abrahamsson från Inlandsupproret och Kerstin Brandelius från BB-ockupationen- Sollefteå framtidens akutsjukhus.

Så här hittar du Stad och Land podden:

Poddavsnitten sprids även via anchor.fm och spotify.

Frågor kan riktas till Lars Igeland 073 8203034 eller Ellie Cijvat 073 7782242
Kolla även SOL-nätverket https://solnatverket.wordpress.com/podden/ 

Här är sommarens avsnitt:

1 – Stad och Land podden- Nu är det dags!

2 – Rädda Byskolorna- men hur?

3 – Vart går flyttströmmarna idag- och i morgon?

4 – Vård i kris- hur kan vi vända utvecklingen?

5 – Skolkampen i Stockholms skärgård och nationellt

6 – Naturresurserna- kan landsbygden få en rättvis del av vinsten?

Årskrönika: SOL-nätverket 2020

Gott nytt år från Stad och Land nätverket!

SOL-året har varit framgångsrikt. Den största framgången har varit uppstarten av Byskoleupproret som samlat aktiva från orter som hotas av skolnedläggning runtom i hela Sverige. Vi har haft ett flertal gemensamma webbinarier, startat en nationell namninsamling, skrivit debattinlägg och svarat på remisser. Byskoleupproret har redan i somras begärt en digital uppvakning av regeringen om skoldöden, ännu har ingen minister tagit sig tid- men vi ger oss inte!

En annan sak att lyfta fram är höstturnén från Vilhelmina till Borlänge där vi mötte landsbygdsaktiva under Coronaanpassade former. Det var skolaktiva, potatisuppror och bredbandsbullerbyar för ökad matförsörjning, BB-ockupanter och politiker från olika partier som kämpar för en ny politik. Turnén fick bra uppmärksamhet i lokala media och lockar till en fortsättning under 2021.

Vår nationella samling i Österfärnebo i januari skall också nämnas – vi hoppas på fler riksträffar när Covid- 19 har mattats av.

Tack för 2020 och gott nytt år alla landsbygdsaktiva!

Rapport från mötesturnén: Det måste hända nu 4 – 9 oktober 2020

Det finns ett stort glapp mellan det som i politiska tal sägs om att ”hela Sverige ska leva” och de fortsatt växande klyftorna mellan olika delar av landet. Läget är akut för många kommuner. Samtidigt har Covid-19 ökat intresset för lokal och regional beredskap när det gäller vård, matförsörjning, energi osv.

Det är hög tid att sprida kunskap kring de regionala klyftorna i Sverige och väcka opinion för en betydligt mer kraftfull politik inom detta område. Det var tanken bakom ”Det måste hända NU – Turnén för en rättvis landsbygdspolitik”.

Mötesturnén startade i Vilhelmina söndagen den 4 och avslutades i Borlänge fredagen den 9 oktober. Åsele, Sollefteå, Kramfors, Söderhamn, Sandviken, Falun, Skattungbyn och Mora var några anhalter längs vägen.

Deltagarna på turnén:

  • Inez Abrahamsson: Initiativtagare till facebookgruppen Inlandsupproret. Tidigare ordförande för Hela Sverige ska leva.
  • Kerstin Brandelius: En av de drivande krafterna i föreningen Sollefteå Framtidens akutsjukhus och BB-ockupationen för sjukvården i Region Västernorrland.
  • Lars Igeland: Aktiv i Byskoleupproret som knyter samman de många strider som pågår för att stoppa nedläggning av skolor på landsbygden. Långvarig erfarenhet av arbete i miljö- och klimatrörelsen.
  • Ellie Cijvat: Stad och Land-nätverket (SOL), som under de senaste åren bland annat ordnat konferenser kring hållbar regional utveckling och samverkan med nya svenskar på landsbygden.
  • Arne Müller: Journalist som i böckerna Norrlandsparadoxen och Stockholm, städerna och resten bland annat beskrivit mekanismerna bakom de växande regionala klyftorna.

Det var fantastiskt att vi kunde genomföra turnén trots Corona. Alla hjälptes åt att hålla avstånd, för flera grupper var det första gången folk träffades för mobilisering efter åtta månaders isolering.

Det bästa var att vi mötte så pass många aktiva människor. Allt från potatisuppropet i Söderhamn, sjukhuskämparna i Sollefteå och skolkämpar i Vilhelmina, Järbo och Linghed till landsbygdsutvecklare och byggare av bygemenskap i Skattungbyn och Edsele.

Bilden av en döende landsbygd med uppgivna medborgare och främlingsfientlighet kom delvis på skam under turnén. Befogad bitterhet finns men många försöker vända den i uppror mot sakernas ordning och bygge av en ny värld underifrån. Denna landsbygdsrörelse behöver samlas och agera mer samstämmigt. Denna turné kan förhoppningsvis vara en del i detta.

Här är några intryck från möten och föreläsningar:
Skolor läggs ner i rask takt och opinioner växer mot detta. Argumenten från skolchefer varierar från bristande elevunderlag, brist på lärare, slitna lokaler mm men handlar mest om besparingskrav och en trend med storskolor och new public management där ingen ser till helheten för landsbygden.

Samma mönster finns i vården, där överbyggnaden växer och mantrat är storskalighet som ofta inte har förbättrat vården. Ockupationen av sjukhuset i Sollefteå är nu inne på fjärde året och mer än 3000 personer har deltagit. Jourlistorna fylls på hela tiden-  under pandemin sker ockupationen digitalt.

De värden som skapas i Norrland är enorma men väldigt liten del av vinsterna blir kvar i form av löner och investeringar. Skogen, malmen, vattenkraften och nu vindkraften ägs ofta av bolag som för ut vinsterna, och rationaliseringsgraden är stor så antalet jobb också är begränsat. Allt fler bolag tar in tillfällig arbetskraft för skogsplantering, bärplockning och annat, inte fasta jobb utan sådana som bygger på in- och ut pendling och boende i baracker.

Coronapandemin har blivit en väckarklocka. Dels om problemen med att samla många människor i stora städer, dels om den bristande beredskapen i vården och omsorgen efter många årtiondens centraliseringar och avregleringar. Vår sårbarhet när det gäller mat och energi väcker debatt.  Intresset för inhemsk och lokalt producerad mat och närturism har t ex ökat under året och skulle kunna vara en utgångspunkt för en ny aktiv regionalpolitik.

SOL-nätverket kommer att skapa en kampanj utifrån allt det vi lärt under turnén. Bland annat utifrån dessa krav och åtgärder som drivs av lokalt aktiva:
– Kommuner och regioner måste få ekonomiska resurser, särskilt de mest utsatta kommunerna.
– Utvinning av naturresurser måste ge mer tillbaka till berörda regioner
– Staten måste vara närvarande i hela landet, t ex i form av arbetsförmedling, skattekontor, polis, försäkringskassa, flyktingförläggningar mm
– Utveckla högskolor och universitet och deras filialer i alla delar av Sverige.
– Återta privatisering av viktiga sektorer
– Fungerande bankverksamhet i hela landet.
– Kollektivtrafik även på landsbygden
– Ta klimatomställningen på allvar

Uppror- en landsbygd för alla!

Nationell konferens i Österfärnebo 24 – 26 januari 2020

· Hur stoppar vi skolnedläggningarna?
· Samarbete med flyktingar i lokalsamhället.
· Klimatomställning som landsbygdsutveckling.
· Inlandsupproret, Greta-aktivismen, Tillsammansskapet.

Bland gästerna:
Arne Muller, journalist som driver Norrlandsparadoxen.
Inez Abrahamsson, talesperson, Inlandsupproret.
Torbjörn Vennström, Klimatriksdagen.
Gamla och nya svenskar som samarbetar för landsbygdsutveckling.
Johan Bergman, Tillsammanskapet.
Åsa Morberg, skolforskare som tar strid för byskolorna.
Ylva Lundkvist Fridh, Hela Sverige ska Leva.

SOL-nätverket ordnar sin tredje nationella träff i Österfärnebo i januari 2020 på temana Stoppa skolnedläggningarna, återupprätta lokalsamhällena och en landsbygd för alla. SOL står för Stad Och Land eller Solidaritet och Lokalsamhälle.
Vi arbetar för samarbete mellan människor oavsett ursprung för att bygga livskraftiga lokalsamhällen över hela Sverige. SOL-nätverket vill stötta organiseringen mot nedläggningar av skolor, vård, bussar och offentlig service. Vi ser också klimatomställning inte som ett hot, utan som en möjlighet för landsbygden. Alla som vill kämpa mot de växande klyftorna i Sverige är varmt välkomna.

Datum: Fredag 24 januari kl 16 – söndag 26 januari kl 15.
Plats: Gåvan, Framnäsgatan 9, Österfärnebo

Pris för hela helgen inkl. mat och logi i dubbelrum på folkhögskolan 700 kr. Du som önskar lägre pris kan ansöka om att vara volontär och laga mat mm. I närheten finns även hotell för den som vill betala mer.

Anmäl dig via denna länk, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb8XPAxm7fN5B4v3RrSzNFNhPaEwcf8M2xelLd62OhXBVPGQ/viewform senast 17 januari men gärna tidigare. Begränsat antal platser.

Arr: SOL-Nätverket i samverkan med Färnebo Folkhögskola, ABF Gästrikebygden, Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp och Hela Sverige Ska Leva. Frågor kan riktas till Sophia Malm tel. 070-6578204. Epost solnatverket@gmail.com

Praktiskt information
Planera din resa här: https://reseplanerare.resrobot.se/
Vi kommer kunna ordna skjuts i begränsad omfattning, vissa tider från t ex Gysinge eller Östervåla.
Hotell och vandrarhem i Gysinge (+/- 7 km från Österfärnebo) ifall du vill boka ditt eget boende: https://gysingeherrgard.se/vara-rum/

Preliminärt Program:
Fredag 24 jan
16.00 Visning av Österfärnebos solel- satsning
18.00 Välkomstmiddag
19.30 Klimatomställningen utvecklar landsbygden. Torbjörn Vennström, Klimatsverige.

Lördag 25 jan
08.00 Frukost
09.00 Vad är SOL-nätverket?
09.30 Krisen för kommunerna och regionalpolitiken. Arne Muller m. fl.
10.30 Fika
11.00 Motstånd och organisering. Inlandsupproret, Tillsammanskapet m. fl.
12.30 Lunch och promenad
14.00 Offentligt seminarium:
En ny landsbygdspolitik- ett nytt Sverige? Hur hindrar vi skolnedläggningarna?
Ylva Lundkvist Fridh, Hela Sverige ska Leva och Arne Muller, Norrlandsparadoxen.
Skolans roll för landsbygden. Erfarenheter från skolkampen i Luleå, Österfärnebo osv
Åsa Morberg, Forskare vid Stockholms Universitet.
Dialog med publiken och lokala makthavare.
18.00 Vila, promenad/pulkaåkning för den som vill.
19.30 Gemensam middag på den lokala pizzerian.

Söndag 26 jan
08.00 Frukost
09.00 Nya svenskar som kraft i landsbygdsutveckling;
Erfarenheter från lyckade mobiliseringar från olika delar av landet
Med flyktingar från Afghanistan och lokala solidaritetsgrupper
10.30 Fika
11.00 Johan Bergman, Tillsammanskapet.
11.45 Gemensam diskussion.
12.30 Lunch
13.30 Fortsatt strategi för ett helt Sverige. Arbetsgrupper för skolor, energi, trafik, turism
15.00 Fika och hemresa

Vi bygger landet – igen! 9-10 aug

Träff för Jämmerdalen – ett landsbygdsalternativ till Almedalen – samt sommarträff för SOLnätverket

Fredag 9 aug kl. 12 till lördag 10 aug kl. 16, Folkets Hus i Överklinten, norr om Umeå

överklinten-banner2

* Utveckling istället för nedläggning av små skolor, arbetsförmedling, butiker och annan service
* Vem tar vinsterna från gruvor, kraft och skog?
* Nya och gamla svenskar som utvecklingskraft
* En klimatomställning med landsbygdsfokus

Medverkande bl a:

* Inez Abrahamsson, företrädare för Inlandsupproret
* Arne Muller, författare som driver Norrlands-paradoxen
* Sophia Malm, som arbetar mot nedläggning av byskolor
* Kerstin Brandelius, från Sollefteå Framtidens Akutsjukhus
* Thorsten Laxvik, aktiv i Byakademin i vardande
* Ellie Cijvat, från SOL-nätverket

SOMMARTRÄFF I ÖVERKLINTEN – VARFÖR DÅ?
De senaste åren har det pratats mer än på länge om regional utjämning från riksdag och regering. När den nya regeringen tillträde talades det om att ”Hela landet ska växa”. Samtidigt ser vi hur den ekonomiska krisen fördjupas för många mindre kommuner. Skolnedläggningar är åter uppe på dagordningen på många håll i landet. Det talas om att flytta statliga jobb från Stockholm men neddragningarna inom arbetsförmedlingen innebär ett hårt slag mot service och jobb i många samhällen och mindre städer. Det orättvisa i att skog, malm och elektricitet produceras i landets glest befolkade områden, utan att det ger någon större utdelning för lokalsamhället, blir allt mer uppenbart.
Detta har lett till protester av skilda slag. På många håll i landet pågår just nu motstånd mot förslag om att lägga ned skolor. I Sollefteå är ockupationen av sjukhuset inne på tredje året. På en rad platser där gruvor planeras har det bildats föreningar och nätverk för att ifrågasätta planerna. Under våren har Inlandsupproret uppstått, som ett försök att samla motståndet mot de växande regionala klyftorna.

Detta är bakgrunden till att SOL-nätverket och Överklinten Jämmerdalen bjuder in till en sommarträff i Överklinten kring dessa frågor. Vi hoppas att detta blir ett tillfälle att utbyta erfarenheter och kunskap och kanske hitta nya möjligheter att hjälpas åt och samarbeta.

Program
Fredag 9 augusti
12:00 Välkomstord av Patrik Nilsson, kommunalråd Robertsfors kommun
12:15 Kort presentation av Överklinten (Inge Lindström).
12:30 Vad är SOL-nätverket? (Ellie Cijvat, Lars Igeland)
13.15 Landsbygden avvecklas – hur kan vi vända trenden? Inledning av Arne Müller. Samtal i grupper och gemensamt.
15:00 Fika!
15:30 Exempel på lokalt motstånd och utveckling (Sollefteå, Österfärnebo m fl)
16:30 Brainstorm: idéer för framtid och fortsatt samarbete!
17:00 Fältvandring bland kultursädesslag hos Östen och Elisabeth i Långsjön.
19:00 Middag på Överklintens Kvarn! OBS ska förbokas, se nedan.

Lördag 10 augusti
09:00 Om gruvmotståndet i Laver och Jokkmokk.
09:45 Inez Abrahamsson, Inlandsupproret.
10:30 Fika!
11:00 Thorsten Laxvik, aktiv i Byakademin i vardande och rörelsen för hållbar matproduktion
11.45 Politik som värnar landsbygden – hur? Kan Stad och Land alliera sig? Samtal i grupper.
12:30 Lunch!
13:30 Gemensam diskussion: Hur går vi vidare?
15:00 Fika!
15:30 Sammanfattning.
16:00 Avslutning.

Praktisk information
Anmäl dig gärna till solnatverket@gmail.com så att vi kan planera lokaler och fika. Ange även om du vill ha soppa på lördag lunch. Skriv om du har önskemål om specialkost.

För övernattning rekommenderar vi Överklintens Kvarnhotell, vilket är ett hotell i kvarnmiljö som byggts med ideellt arbete i Överklinten. OBS begränsat antal platser. Pris 550 kr per person inkl. frukost, (450 exkl. frukost). I Kvarnen blir det även gemensam middag fredag kväll. Kostnad för middagen 230 kr för varm- och efterrätt. Kostnad för lunch på fredag 9/8 kl. 11-12 är 149 kr. Anmälningar för mat och/eller boende på Kvarnhotellet endast på telefon (070-279 78 45) (det gäller alltså fredag lunch och lördag middag).

För enklare logi alternativt tältplats, kontakta Östen Holmström (oh@kvarken.se)

Överklinten ligger i Robertsfors Kommun, norr om Umeå. Adressen till Folkets Hus är Kvarnvägen 9. En karta finns här: https://kartor.eniro.se/?c=64.245682,20.662245&z=13&q=”överklinten”;geo Det finns bussar till Överklinten. Om tiderna passar dåligt kan skjuts ordnas från hållplatsen längs E4 i Sikeå. Kontakta oh@kvarken.se.

Mer information
Hemsida: solnatverket.wordpress.com , overklinten.se/jammerdalen/ eller facebook, facebook.com/solnatverket/