Det måste hända nu!

Kampanj för en rättvis och hållbar landsbygdspolitik

((pdf))

oktober 2020

Alla riksdagspartier enades om 75 punkter i det landsbygdspolitiska programmet. Hittills har bara tre genomförts 1. Klyftorna mellan stad och land fortsätter att växa. Nu måste detta få ett stopp.

Coronakrisen har visat på sårbarheten i alltför centraliserade system och nu ökar intresset för att bo och arbeta på landsbygden. Vi riktar följande krav till våra nationella och regionala makthavare:

  • Förverkliga hela landsbygdsprogrammet till 2025
  • Stärkta långsiktiga bidrag för att säkra välfärd i de mest utsatta kommunerna.
  • Ge landsbygden ökad del av vinsterna från skog, malm, vatten- och vindkraft.
  • Säkra bankverksamhet i hela Sverige.
  • Statlig service som polis och arbetsförmedling måste vara närvarande även på mindre orter.
  • Avbryt privatisering som driver på centralisering, t ex av apotek.
  • Satsa på fler buss och tåg – rusta spåren i hela landet.
  • 100 procent bredband i Sverige.
  • Tillgång till bra utbildning även på landsbygden.
  • Ta klimatomställningen på allvar. Ökad lokal matproduktion och förnybar lokal energi.

Formerna för kampanjen kommer att utformas under den närmaste tiden. I väntan på det kan du göra följande:

Stöd Inlandsupprorets namninsamling för de 75 punkterna – klicka här:

https://www.skrivunder.com/landsbygdskommittens_75_atgarder_som_alla_nuvarande_riksdagspartier_enats_om_maste_genomforas_-_nu_rattvisare_fordelning_av_resurser_for_utveckling_och_valfard_i_hela_sverige

Byskoleupprorets insamling för att stoppa nedläggningen av byskolor – klicka här:

https://www.mittskifte.org/petitions/stoppa-skolnedlaggningarna-pa-landsbygden

Bli medlem i Sol-nätverket– klicka här:

https://solnatverket.wordpress.com

Kontakta oss om du vill bli aktiv eller organisera något, på solnatverket@gmail.com

1Se https://helasverige.se/index.php?id=776